Mylius-Erichsen Bryghus A/S konkurs

Trods ihærdigt arbejde, er det desværre ikke lykkedes den fratrådte bestyrelse at skaffe den fornødne finansiering til en omlægning af selskabet. Efter 12 hårde, begivenhedsrige år, blev Mylius-Erichsen Bryghus A/S således den 10. september erklæret konkurs.

Henvendelse vedrørende det gamle selskab kan videre frem ske til boets kurator Jens Holm Bangsgaard, DAHL.